สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรม ในนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป์

H R H Princess Kalayaniwatana Khomaluang Narathevasrajnakarin was having a look at the Art Exhibition in conjunction to Art.