สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรม ในนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป์
 (จากขวา)  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, วรรษกร ภิญโญสินวัฒน์, บัญชา สุริยบูรพกูล

H R H Princess Kalayaniwatana Khomaluang Narathevasrajnakarin was having a look at the Art Exhibition in conjunction to Art.
 (from right) H R H The Princess, Waskorn Pinyosinwat, Bancha Suriyaburaphakul.