สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพู่กันจีนอุ้มน้ำ ตัดกระดาษสา เปิดนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป

H R H Princess Kalayaniwatana Khomaluang Narathevasrajnakarin was using a Chinese brush soaked with water to cut the Chinese rice paper, at the opening of the Art Exhibition In Conjunction to Art.