สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพู่กันจีน โดย อ.บุญชัย ไพศาลวงศ์ดี (ศิลปินพู่กันจีน) ถวายคำอธิบาย

H R H Princess Kalayaniwatana Khomaluang Narathivasrajnakarin was painting with a Chinese brush trained by Mr.Bunchai Paisarnwongdi.